Mieszkanie za odstępne – co należy wiedzieć

Czy mieszkanie za odstępne to intratna forma wynajmu? Dla osób, które dysponują odpowiednią kwotą gotówki, chcą mieć zagwarantowane korzystne warunki najmu bez obawy o podniesienie czynszu, na pewno tak. Najemca nie musi martwić się wypowiedzeniem warunków umowy i w spokoju może korzystać z mieszkania. Właściciel natomiast ma zapewnione stałe zyski przez czas trwania umowy.

Mieszkanie za odstępne – co trzeba wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Taka forma najmu jak mieszkanie za odstępne wymaga dokonania jednorazowej wpłaty wyznaczonej przez właściciela lokalu przez najemcę, który otrzymuje meldunek i obowiązek regulowania czynszu w stałej kwocie. W związku z tym, że mieszkanie za odstępne nie jest uregulowane prawem, najemca powinien zabezpieczyć się przed ewentualną nieuczciwością wynajmującego. W tym celu zawierana umowa najmu musi mieć formę pisemną z wyszczególnieniem wszystkich niuansów takich jak: długość trwania wynajmu, koszty, stan mieszkania itd. Trzeba wiedzieć, że mieszkanie za odstępne nie jest chronione ustawą o ochronie lokatorów.

Czy warto korzystać z najmu mieszkania za odstępne?

Obecnie jest to popularna forma wynajmu, ponieważ najemca nie jest narażony na wypowiedzenie umowy a czynsz może wzrosnąć jedynie o procent inflacji. Poza tym wysokość należności za wynajem jest dużo niższa niż w przypadku zwykłej formy według stawek rynkowych. Koszty wynajmu mieszkania za odstępne są uzależnione od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wielkość mieszkania, wyposażenie (standardowe czy ekskluzywne), czas trwania umowy. Najczęściej takie stawki znajdują się w granicach kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, dla najemcy jest to spory jednorazowy wydatek a dla właściciela mieszkania duży zastrzyk gotówki. Najemca musi wiedzieć, że wpłata odstępnego nie ma charakteru kaucji zwrotnej.

Co w przypadku, gdy najem mieszkanie za odstępne wymaga remontu?

Właściciele mieszkań w starych kamienicach, którzy nie chcą dokonywać wkładu finansowego w remont i modernizację lokalu mają świadomość tego, że nie uzyskają ceny rynkowej za wynajem. Decydując się na formę wynajmu mieszkanie za odstępne właściciel może umówić się z najemcą, że ten przeprowadzi prace remontowe na własny koszt. Jednak takie działania muszą mieć odzwierciedlenie w umowie najmu, jest to zabezpieczenie dla najemcy, który podniósł standard mieszkania za własne środki finansowe. Nieuczciwy właściciel nie mając takiego zapisu w umowie najmu, może domagać się podwyższenia czynszu ze względu na znaczne poprawienie warunków w użytkowanym lokalu. Najemca musi wiedzieć, że w umowie może znaleźć się adnotacja, że wykonany we własnym zakresie remont nie uprawnia go do zwrotu poniesionych kosztów.

Czy najemca może starać się o wykup na własność mieszkania za odstępne?

Istnieje taka możliwość, aby najemca wykupił na własność użytkowane przez niego mieszkanie za odstępne. Jednak warto przed podpisaniem umowy o wynajem przeprowadzić rozmowę z właścicielem, czy dopuszcza on taką ewentualność. Jeżeli tak, to po wygaśnięciu umowy, właściciel może podpisać z najemcą umowę o wykup mieszkania.

Szczegóły umowy najmu mieszkania za odstępne

Do wynajmu mieszkania za odstępne trzeba podejść bardzo odpowiedzialnie, aby uchronić się przed konsekwencjami prawnymi i możliwymi stratami finansowymi. Otóż, umowa taka jest umową cywilnoprawną i trzeba o tym pamiętać podczas korzystania z mieszkania. Najemca nie ma prawa podnajmowania lokalu osobom trzecim, prawo polskie jasno stanowi, że nie można dysponować mieszkaniem niebędącym własnością.

Umowa cywilnoprawna wymaga formy pisemnej i wszystkich ważnych dla obydwu stron zapisów regulujących: wysokość odstępnego, czas trwania najmu, gwarancję wymagania zapłaty czynszu w uzgodnionej kwocie bez możliwości jego podwyższania (tylko o inflację), oraz czy istnieje możliwość wykupu lokalu po zakończeniu wynajmu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa obydwu stron umowy, warto, aby podczas jej zawierania byli obecni świadkowie. Świadkiem po stronie najemcy może być na przykład bliski krewny a po stronie właściciela mieszkania zarządca nieruchomości. Można również skorzystać ze wsparcia prawnego i udać się do prawnika, aby zapoznał się z treścią umowy, wskazał niedociągnięcia i przedstawił ewentualne tego konsekwencje.

Jeżeli wszystkie warunki najmu są jasne i spełniają oczekiwania najemcy, powinien on przede wszystkim sprawdzić, czy wynajmujący ma tytuł własności tego mieszkania. Wykup możliwości korzystania z nieswojego mieszkania może być możliwy tylko z prywatnym właścicielem. Osoby, które same są najemcami mieszkania z puli gminnej lub spółdzielczej nie mogą dokonywać takich czynności jak wynajem mieszkania za odstępne. Warto upewnić się, jaki jest stan faktyczny, właściciel mieszkania powinien okazać akt własności lub udostępnić wgląd do ksiąg wieczystych.

Co w przypadku, gdy najemca nie sprawdził wiarygodności wynajmującego i właścicielem mieszkania okazała się inna osoba? Otóż w tym przypadku, zawarta umowa traci swoją ważność, najemca może zostać usunięty z lokalu i nie ma znaczenia, że zapłacił odstępne, ponieważ ono nie podlega zwrotowi.

Podsumowanie

Wynajmowanie mieszkania za odstępne nie może mieć formy słownej, wszystkie transakcje związane z rynkiem nieruchomości muszą być zawarte na piśmie. Najemca przed podpisaniem takiej umowy powinien zażądać przedstawienia do wglądu aktu własności nieruchomości. Należy dokładnie przeanalizować treść umowy aby być pewnym, że zawiera ona ważne zapisy takie jak: gwarancja stałej wysokości czynszu, czas jej obowiązywania itd. Świadkowie są wskazani dla obydwu stron, aby w przypadku nieporozumień łatwiej było dochodzić swoich praw.