Podsumowanie pierwszego półrocza 2020 na rynku mieszkaniowym

Główny Urząd Statystyczny w oficjalnym dokumencie zamieszczonym na stronie stat.gov.pl przedstawił sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym w pierwszym kwartale 2020 roku. Mimo obowiązującego stanu pandemii oraz ryzyka powstawania dużych kryzysów finansowych w wielu branżach, rynek nieruchomości w Polsce nie ucierpiał zbyt mocno. Sytuacja może się jednak pogorszyć w drugiej połowie roku, kiedy efekty pandemii będą mocniej odczuwalne.

Pandemia a rynek mieszkaniowy w Polsce. Jak wyglądała sytuacja w pierwszych miesiącach roku?

W styczniu bieżącego roku rozpoczęto budowę niemal 16 tysięcy mieszkań. W tym samym okresie oddano ich do użytku ok. 17,4 tysięcy, co jednak jest w dużej mierze konsekwencją robót budowlanych wykonywanych w roku poprzednim. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019, odnotowano wzrost o ponad 18%. Oznacza to, że w Polsce wciąż utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku nieruchomości, a liczba mieszkań wciąż rośnie, w porównaniu do danych z zeszłego roku. GUS wyliczył również, iż pod koniec pierwszego miesiąca 2020 roku w trakcie budowy znajdowało się ponad 820 tysięcy mieszkań. Największa ich ilość dotyczy budynków oddanych przez deweloperów – ok. 10,6 tysięcy. Pojedynczy inwestorzy oddali nieco mniej, bo 6,4 tysięcy mieszkań (w styczniu 2020 roku). W przypadku budynków i mieszkań, których prace zaczęły się w styczniu 2020 można odnotować podobną tendencję. Wciąż deweloperzy budują najwięcej, a udział inwestorów indywidualnych w rynku mieszkaniowym jest o kilkadziesiąt procent niższy.

Wzrost dynamiki mieszkaniowej w 2020 roku. Co to oznacza?

W pierwszym kwartale bieżącego roku dynamika liczby mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 104,7. Oznacza to wzrost procentowy na poziomie 4,7 w kontekście zeszłego roku. Od stycznia do kwietnia 2020 oddano do użytku niemal 50 tysięcy mieszkań, których całkowita powierzchnia użytkowa wyniosła 4505,3 tysięcy metrów kwadratowych. Wzrost na rynku mieszkaniowym, w porównaniu do ubiegłego roku, jeszcze bardziej zauważalny jest na przykładzie powierzchni użytkowej mieszkań oraz liczby izb w tego typu budowlach. Pierwsza wartość osiągnęła wzrost o 5,1%, a druga – 5,5% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Mieszkania stają się także większe, niż te budowane w 2019 roku. W pierwszym kwartale 2020 roku średnia powierzchnia nowego mieszkania wyniosła 90,8 metrów kwadratowych, co w odniesieniu do 2019 stanowi wzrost o 0,4. Tradycyjnie największe powierzchnie mieszkaniowe można odnotować w tzw. budownictwie zakładowym, najmniejsze zaś w budynkach o przeznaczeniu komunalnym.

Mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie na czele. Rynek mieszkaniowy 2020 w poszczególnych województwach.

Województwem, w którym można odnotować największy odsetek oddanych mieszkań na tysiąc mieszkańców jest mazowieckie. W ujęciu bezwzględnym, w najliczniejszym pod względem liczby ludności województwie, wybudowano aż 18,4% wartości krajowej nowych mieszkań. Na dalszych pozycjach jest województwo małopolskie, którego udział wynosi 11,3% oraz wielkopolskie – 11,1%. Nasilenie budownictwa w Polsce, będące wyliczeniem na podstawie liczby mieszkań oddanych w stosunku na tysiąc mieszkańców, wynosi 1,3. Największe nasilenie notuje się w województwie mazowieckim oraz dolnośląskim. Najniższą wartość posiadają województwa – opolskie oraz świętokrzyskie. Sytuacja dotycząca mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 osób w pierwszym kwartale 2020 roku najlepsza jest na zachodzie kraju oraz w centralnej części Polski. Ściana wschodnia, z kilkoma wyjątkami, odstaje nieco od reszty stawki.

Więcej na sprzedaż i wynajem, mniej przez indywidualnych inwestorów. Jak wyglądają udziały mieszkań w 2020 roku ze względu na ich przeznaczenie?

W 2020 odnotowano nieznaczny wzrost mieszkań, które zostaną przeznaczone na sprzedaż lub będą wynajmowane klientom. Udział takich budynków zwiększył się o 1,3 punktów procentowych. Minimalna różnica dotyczy mieszkań wybudowanych przez inwestorów prywatnych (mniej o 0,2 p. proc.). Pozostałe rodzaje mieszkań wybudowanych w pierwszym kwartale bieżącego roku utrzymują się na podobnych wartościach, jak w roku ubiegłym. Niewielkie różnice dotyczą jedynie udziału mieszkań spółdzielczych i komunalnych. W obu przypadkach ich udział został zmniejszony o ok. 0,5 p. proc. W ogólnym rozrachunku najwięcej mieszkań wybudowanych w 2020 roku zostaje przeznaczona na sprzedaż bądź wynajem (ok. 31 tysięcy) oraz na potrzeby indywidualne (niespełna 18 tysięcy). Mieszkań spółdzielczych powstało 404, społecznych czynszowych 323, komunalnych 165, a zakładowych zaledwie 15. Co ciekawe, wszystkie mieszkania, który zostały oddane do użytku w omawianym okresie zostały w pełni wyposażone w podstawowe zabezpieczenia techniczno-sanitarne, obejmujące podłączenie pod sieci wodociągowe i kanalizację.

Nie tylko ilość jest istotna, ale i czas budowy nowego budynku mieszkalnego. Zmiany w czasie trwania procesu budowlanego w pierwszej połowie 2020 roku.

Główny Urząd Statystyczny określił wartości dotyczące przeciętnego czasu trwania budowy nowych budynków w pierwszym kwartale 2020 roku. Tendencja dotycząca procesu budowania nowych mieszkań jest korzystna z punktu widzenia wszystkich podmiotów zainteresowanych zrealizowaniem projektów. Czas, określony od momentu zaczęcia budowy do momentu całkowitego oddania do użytku skrócił się w porównaniu do okresu analogicznego w 2019 roku. Obecnie czas budowy trwa 39,6 miesiąca, czyli o 0,4 miesiąca krócej, niż w 2019 roku. Budynki o charakterze wielorodzinnym wznoszono szybciej niż te o przeznaczeniu jednorodzinnym. W tym przypadku czas wznoszenia budowli jest dwukrotnie szybszy.

Rynek mieszkaniowy jeszcze nie odczuwa w pełni skutków pandemii koronawirusa. W pierwszym półroczu odnotowano wzrosty liczby mieszkań w porównaniu do roku ubiegłego, co jest przyczyną dobrej koniunktury gospodarczej, jaka miała miejsce jeszcze w 2019 roku. Jak podkreślają eksperci, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski dotyczące załamania się rynku nieruchomości.

źródła:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-w-i-kwartale-2020-roku,13,6.html

https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/6444560,mieszkanie-gus-rynek-nieruchomosci-dom-deweloper-budowa.html

https://gethome.pl/blog/rynek-nieruchomosci-covid-19/