Porady

umowa najmu
Umowa najmu mieszkania to kategoria umów cywilnoprawnych, które śmiało można zaliczyć do jednej z najpopularniejszych w dobie dzisiejszych czasów. Mimo tej popularności i wydawałoby się prostej kwestii wzajemnych stosunków, które reguluje, warto zgłębić nieco tajników z nią związanych. W praktyce bowiem pewne braki w jej treści mogą utrudniać życie...
najem okazjonalny
Wśród kilku dostępnych prawnie możliwości przekazania lokalu mieszkalnego do dyspozycji najemcy, jest umowa najmu okazjonalnego, która pojawiła się w regulacjach ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu okazjonalnego jest formą umowy najmu, która w większym stopniu dba o interesy właścicieli...
protokół zdawczo odbiorczy
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest niezbędnym narzędziem zarówno podczas sprzedaży i wynajmu lokalu. Nowy nabywca lub najemca powinien zapoznać się ze składnikami wyposażenia i stanem, w jakim obecnie znajduje się mieszkanie. Nie powinno się pomijać tej procedury, ponieważ stanowi ona podstawę wzajemnych rozliczeń i eliminuje ewentualne nieporozumienia. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania –...
Mieszkanie za odstępne
Czy mieszkanie za odstępne to intratna forma wynajmu? Dla osób, które dysponują odpowiednią kwotą gotówki, chcą mieć zagwarantowane korzystne warunki najmu bez obawy o podniesienie czynszu, na pewno tak. Najemca nie musi martwić się wypowiedzeniem warunków umowy i w spokoju może korzystać z mieszkania. Właściciel natomiast ma zapewnione stałe...
wykreślenie hipoteki
Kupując nieruchomość na kredyt należy dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jest to wymóg banku, ponieważ wpis stanowi dla niego zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wpłacał rat określonych w umowie. Mając taką formę ochrony bank ma możliwość dochodzenia swoich praw. Co się dzieje, po spłacie kredytu hipotecznego? Art. 100...
darowizna mieszkania
Darowizna mieszkania to jego nieodpłatne przekazanie innej osobie. Najczęściej ma to miejsce w kręgu najbliższej rodziny. Rodzice lub dziadkowie decydują się na przekazanie mieszkania dziecku lub wnukowi, chociażby po to, aby zabezpieczyć go na przyszłość. Taki rodzaj „prezentu” od najbliższych osób podlega uregulowaniom prawnym, przede wszystkim przepisom Kodeksu Cywilnego...
wypowiedzenie umowy najmu
Na czym polega umowa najmu? Należy zacząć od postaw. Umowa najmu to nic innego, jak dokument który jest podstawą do wynajęcia mieszkania. Właściciel mieszkania przekazuje lokal użytkowy na czas nieokreślony lub określony, a umowa określa przede wszystkim wysokość należności jaką najemca jest zobowiązany według umowy płacić. Należy pamiętać, aby przed...
umowa przedwstępna
Kupując/sprzedając mieszkanie należy bardzo dokładnie zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna ma za zadanie nie tylko zagwarantować, że do kolejnego spotkania sprzedających i kupujących dojdzie, ale jej celem jest zabezpieczenie interesów obojga stron. Możemy więc (i tu należy przestrzec, żeby dokładnie przeanalizować co jest najdogodniejszą opcją dla nas) spisać umowę...