Strona główna Zagadnienia prawne

Zagadnienia prawne

sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat
Zmieniające się plany lub okoliczności zmuszają nas czasem do podjęcia decyzji o sprzedaży mieszkania. Warto mieć wiedzę jak uniknąć potrzeby zapłaty podatku dochodowego, jeżeli chcemy sprzedaży dokonać przed upływem 5 lat od jego zakupu. Jednak sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od momentu jego nabycia jest związana z koniecznością zapłacenia...
opuszczenie mieszkania egzekucja
Wynajem mieszkania jest jedną z często wybieranych opcji w celu znalezienia odpowiedniego miejsca zamieszkania. Patrząc ze strony wynajmującego jest to natomiast dobra inwestycja, potrafiąca przynosić stałe, miesięczne dochody. Wynajem jest jednak powiązany z pewnym ryzykiem powstającym dla obu stron tego stosunku. Jeszcze do niedawna wynajem mieszkań opierał się na...
mieszkanie od komornika
Celem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika jest ściągnięcie należności od dłużnika i wypłacenie jej wierzycielom. Jedną z najbardziej niekorzystnych sytuacji dla dłużnika jest zajęcie nieruchomości. Czynności związane z egzekucją z nieruchomości są ściśle regulowane przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Został im poświęcony cały Rozdział VI. Z czym wiąże się zajęcie nieruchomości? Zajęcie...
ochrona lokatorów
Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ustawodawca uregulował szereg kluczowych instytucji związanych z prawem lokalowym dotyczących praw i obowiązków właścicieli i lokatorów. W ustawie przewidziano także podtyp umowy najmu lokalu bardzo często wykorzystywany w...
podatek od wynajmu
Niezależnie czy wynajmujemy mieszkanie otrzymane w spadku, które służyło nam kiedyś na cele mieszkaniowe, czy specjalnie w tym celu je zakupiliśmy, warto już na samym początku zainteresować się w jaki sposób będziemy rozliczali najem. Dobrze wyposażyć się w odpowiednią wiedzę, ponieważ form takiego rozliczenia jest kilka, a żeby mieć...
ustawa o wspólnotach
Wspólnota mieszkaniowa to właściciele mieszkań określonego budynku (nieruchomości). Powstanie takiej wspólnoty jest nierozłącznie związane zarówno z prawami i obowiązkami ciążącymi na każdym z właścicielu lokalu. Wszystkie działania, jakie podejmowane są w obrębie wspólnoty muszą być zgodne z Kodeksem cywilnym art. 195-221. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej następuje w momencie wykupu lokalu...
podatek od kupna mieszkania
Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Przy tym, jego wysokość uzależniona jest głównie od tego, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Aby dobrze przygotować się do transakcji i uniknąć przykrych niespodzianek, warto zawczasu przeanalizować wszystkie koszty fiskalne związane z zakupem mieszkania. Podatki na rynku pierwotnym W...