Strona główna Zagadnienia prawne

Zagadnienia prawne

ochrona lokatorów
Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ustawodawca uregulował szereg kluczowych instytucji związanych z prawem lokalowym dotyczących praw i obowiązków właścicieli i lokatorów. W ustawie przewidziano także podtyp umowy najmu lokalu bardzo często wykorzystywany w...
podatek od wynajmu
Niezależnie czy wynajmujemy mieszkanie otrzymane w spadku, które służyło nam kiedyś na cele mieszkaniowe, czy specjalnie w tym celu je zakupiliśmy, warto już na samym początku zainteresować się w jaki sposób będziemy rozliczali najem. Dobrze wyposażyć się w odpowiednią wiedzę, ponieważ form takiego rozliczenia jest kilka, a żeby mieć...
ustawa o wspólnotach
Wspólnota mieszkaniowa to właściciele mieszkań określonego budynku (nieruchomości). Powstanie takiej wspólnoty jest nierozłącznie związane zarówno z prawami i obowiązkami ciążącymi na każdym z właścicielu lokalu. Wszystkie działania, jakie podejmowane są w obrębie wspólnoty muszą być zgodne z Kodeksem cywilnym art. 195-221. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej następuje w momencie wykupu lokalu...
podatek od kupna mieszkania
Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Przy tym, jego wysokość uzależniona jest głównie od tego, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Aby dobrze przygotować się do transakcji i uniknąć przykrych niespodzianek, warto zawczasu przeanalizować wszystkie koszty fiskalne związane z zakupem mieszkania. Podatki na rynku pierwotnym W...